Home > Książka

Książka

Gaz łupkowy

Wielka gra o bezpieczeństwo energetyczne

okladka_gaz_jupkowy_przod

Książka Gaz łupkowy. Wielka gra o bezpieczeństwo energetyczne jest zbiorem dwunastu rozmów z przedstawicielami nauk humanistycznych i ścisłych, ekspertami i politykami. Wspólnie z Rozmówcami rozważam podstawowe problemy dotyczące polskiego bezpieczeństwa energetycznego jak i najgłośniejsze publiczne spory.

Moja rola sprowadzała się do zadawania pytań, które zawsze stawiałem z perspektywy polskiego interesu. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że potrafiłem go możliwie dobrze zdefiniować. Publikacja od samego początku powstawała w sposób niezależny, nie korzystałem ze wsparcia finansowego jakiegokolwiek think tanku, instytutu czy osób prywatnych. Starałem się przyjąć kryteria obiektywne i naukowe. Chciałbym również podkreślić, że książka ta nigdy nie powstałaby bez ogromnego nakładu pracy moich Rozmówców, którzy podczas licznych spotkań wprowadzali mnie w meandry energetyki. Za tę trudną do przecenienia pomoc pragnę w tym miejscu wyrazić wszystkim moim Rozmówcom ogromną wdzięczność.

Przyczyną powstania książki była zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki rewolucja gazu z łupków, która również przed Polską otworzyła nową szansę na wyrwanie się z gazowej, geopolitycznej matni, w jakiej się znajduje. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę z faktu, że od dwudziestu pięciu lat Polska bezskutecznie usiłuje zdywersyfikować źródła dostaw gazu. Ujmując możliwe kierunki importu historycznie należy wymienić: Rosję, Norwegię, Holandię, Danię, Algierię, region Morza Kaspijskiego i terminal LNG. Jak dotąd wszystkie próby sprowadzenia znaczącej ilości gazu ze źródła innego niż Rosja spełzły na niczym. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać właśnie w polityce, zarówno w ujęciu regionalnym, jak i globalnym. Dlatego gaz w pokładach łupków stał się szansą na realizację ogromnego polskiego marzenia o niezależności energetycznej. Fenomen gazu niekonwencjonalnego, zataczający coraz szersze kręgi na całym świecie, dał asumpt do rozpoczęcia badań nad tematyką bezpieczeństwa energetycznego Polski. Efektem ich jest właśnie książka Gaz łupkowy. Wielka gra o bezpieczeństwo energetyczne.

Grono Rozmówców dobrałem w sposób, który umożliwi Czytelnikowi spojrzenie na polską energetykę z szerokiej perspektywy. Książka zawiera rozmowy z ekspertami z zakresu nauk humanistycznych, które przybliżają Czytelnikowi zawiłości regionalnych i globalnych gier politycznych. Z kolei spotkania z przedstawicielami nauk ścisłych pozwalają zrozumieć technologiczne procesy poszukiwania i wydobycia gazu, które w dyskusjach publicznych często są upraszczane, czy wręcz instrumentalnie wykorzystywane przez strony sporu. W końcu pojawia się głos polityków, który w energetyce każdego kraju jest decydującym. Przedstawione są opinie głównych decydentów polityki energetycznej Polski, czyli Ministerstw Gospodarki, Środowiska i Skarbu. Wszystko to jest osadzone w realiach polskich, jak i europejskich, dlatego w książce nie mogło zabraknąć rozmów na temat węgla, odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej. Rozmowy są wobec siebie komplementarne, ale tezy zawarte w książce odzwierciedlają stanowiska poszczególnych osób.

Wśród Rozmówców znaleźli się: Minister Skarbu Państwa RP Mikołaj Budzanowski, ekspert niemcoznawstwa prof. Erhard Cziomer, doradca Ministra Środowiska Antoni Fałkowski, były Główny Geolog Kraju prof. Mariusz-Orion Jędrysek, dyrektor Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki RP prof. Maciej Kaliski, kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej AGH prof. Stanisław Nagy, były prezes Rady Nadzorczej PGNiG i kierownik Katedry Inżynierii Naftowej prof. Stanisław Rychlicki, prezes Instytutu Studiów Energetycznych dr Andrzej Sikora, były europoseł Bogusław Sonik, dyrektor ds. eksploatacji Instytutu Nafty i Gazu prof. Piotr Such, ekspert ds. polityki europejskiej prof. Krzysztof Szczerski i Naczelnik Wydziału Gazu Ziemnego w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki dr Adam Szurlej.

Szczerym pragnieniem wielu Polaków jest, by amerykański sukces stał się również naszym udziałem. Polska stoi dziś nie tylko przed wielką szansą, ale równie dużym wyzwaniem zmierzającym do uniezależnienia gospodarki naszego kraju od importu surowców. Pierwszy warunek: posiadanie odpowiedniej bazy surowcowej, już spełniamy. Węgiel dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii spalania może wciąż stanowić podstawę energetyczną naszej gospodarki. Gaz z łupków trzeba dopiero wydobyć.

Mam nadzieję, że pozycja Gaz z łupków. Wielka gra o bezpieczeństwo energetyczne przybliży Czytelnikowi problematykę bezpieczeństwa energetycznego, jak i przysłuży się Polsce w staraniach zmierzających do urzeczywistnienia rewolucji łupkowej, co uczyni nasz kraj niezależnym surowcowo.

Książka jest dostępna pod adresem: www.gazlupkowy.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2021 Energetyka i Polityka. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Tiger theme by Jo Cox Design